எனின்பர்க் 6 ஹெச்பி 1965 மாதிரி 6502, 6503

படம்
எனின்பர்க் 6 ஹெச்பி 1965 மாதிரி 6502, 6503


*** அமேசான் மற்றும் eBay இல் கிடைக்கும் தகுதியான பகுதிகள் பட்டியல் ***

.

மூலம் தீம் Danetsoft மற்றும் டனாங் ப்ரோபோ சியெகிடி ஈர்க்கப்பட்டு Maksimer