307949 எவின்ருட் ஜான்சன் ப்ராப் ஷியர் பின், ப்ரொபல்லர் டிரைவ் பின்

307949 எவின்ருட் ஜான்சன் ப்ராப் ஷியர் பின், ப்ரொபல்லர் டிரைவ் பின்

307949 எவின்ருட் ஜான்சன் ப்ராப் ஷியர் பின், ப்ரொபல்லர் டிரைவ் பின்

 • பின் டிரைவ் ப்ரொப்பல்லர்களுடன் ஜான்சன் எவின்ருட்
 • 6 ஹெச்பி 1966-1979
 • 9.5 ஹெச்பி 1964-1973
 • 9.9 ஹெச்பி 1978-1979
 • 10 ஹெச்பி 1960-1963
 • 18 ஹெச்பி 1960-1963
 • 20 ஹெச்பி 1958-1959
 • 25 ஹெச்பி 1973-1978
 •  
 • தெய்வீகமான பகுதி உடைக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது
 • நீங்கள் எதையாவது தடுக்கினால், உங்கள் மோட்டார் மற்றும் தொந்தரவுக்குத் தடையின்றி அல்லது குறைந்தபட்சம் சேதத்தை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
 • நீங்கள் ஒரு சில இடங்களில் இருக்க வேண்டும்.
 • தவறானவற்றைப் பயன்படுத்த வேண்டாம், அல்லது தவறான பொருளிலிருந்து உங்கள் வெட்டு முள் செய்யுங்கள்!

பிற எவின்ருட் ஜான்சன் ப்ராப் ஷியர் பின்ஸ் மற்றும் ப்ரொபல்லர் டிரைவ் பின்ஸ்

WorksWith

.

மூலம் தீம் Danetsoft மற்றும் டனாங் ப்ரோபோ சியெகிடி ஈர்க்கப்பட்டு Maksimer