378580 ஜான்சன் எவின்ருட் ப்ராப் (10-3 / 8 x 12-1 / 2) பின் இயக்கி

378580 ஜான்சன் எவின்ருட் ப்ரொபல்லர்

378580 ஜான்சன் எவின்ருட் ப்ரொபல்லர் (10-3 / 8 x 12-1 / 2) பின் டிரைவ்

 • எவின்ருட் ஜான்சன் ஓ.எம்.சி.
 • எக்ஸ்எம்எல் ஹெச்பி 25-1951
 • எக்ஸ்எம்எல் ஹெச்பி 28-1962
 • எக்ஸ்எம்எல் ஹெச்பி 30
 • எக்ஸ்எம்எல் ஹெச்பி 33-1965
 • எக்ஸ்எம்எல் ஹெச்பி 35-1957
 • எக்ஸ்எம்எல் ஹெச்பி 40-1960
 • 40 ஹெச்பி கமர்ஷியல் 1978-1985
 • பரிந்துரைக்கப்படுகிறது 14-16 கால் படகுகள், அனைத்து சுமைகளும், ஸ்கை
 • 10 3 / 8 இன்ச் விட்டம், வலது சுழற்சி, 12 1 / 2 இன்ச் பிட்ச், 3 பிளேட்
 • அமேசானில் கண்டுபிடிப்பது கடினம், ஆனால் ஈபேயில் உங்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் இருக்கலாம்
 • பின் இயக்ககம்

 

மிச்சிகனை மாற்றுகிறது  012022

 

பிற இணக்கமான முட்டு விருப்பங்கள்:  25 - ஜான்சன் எவின்ருட் (பின் டிரைவ்) க்கான 40 ஹெச்பி அலுமினிய ப்ரொபல்லர்கள்

திரும்பு ஓட்டுக்கருவியை:  

.

மூலம் தீம் Danetsoft மற்றும் டனாங் ப்ரோபோ சியெகிடி ஈர்க்கப்பட்டு Maksimer