சாம்பியன் RC9YC (344) பிளக் ஸ்ப்ர்க்

சாம்பியன் RC9YC (344) பிளக் ஸ்ப்ர்க்

சாம்பியன் RC9YC (344) பிளக் ஸ்ப்ர்க்

 

Evinrude / ஜான்சன்

  • 90 ஹெச்பி 2004-2003 DOHC 4-சிலிண்டர் 4-ஸ்ட்ரோக்
  • 115 ஹெச்பி 2004-2003 DOHC 4-சிலிண்டர் 4-ஸ்ட்ரோக்
  • 140 ஹெச்பி 2004-2003 DOHC 4-சிலிண்டர் 4-ஸ்ட்ரோக்

.

மூலம் தீம் Danetsoft மற்றும் டனாங் ப்ரோபோ சியெகிடி ஈர்க்கப்பட்டு Maksimer