சாம்பியன் ஸ்பார்க் பிளக் சாக்லேட் ஸ்பார்க் சாக்ஸன் ஜாக்சன் XXXXX

சாம்பியன் ஸ்பார்க் பிளக் - ஜாக்சன் ஸ்போர்க் செக்ஸ்

சாம்பியன் ஸ்பார்க் பிளக் - ஜாக்சன் ஸ்போர்க் செக்ஸ்

 

Evinrude / Johnson Gap

மெர்குரி அவுட்போர்ஸ்

  • 15 ஹெச்பி 1966-1960 150 0.025
  • 10 ஹெச்பி 1966-1960 100 0.025
  • 10 ஹெச்பி 1966-1960 110 0.025
  • 6 ஹெச்பி 1966-1960 60 0.025
  • 3.9 ஹெச்பி 1966-1960 39 0.025
CJ8 J8C XXX RX841C
WorksWith

.

மூலம் தீம் Danetsoft மற்றும் டனாங் ப்ரோபோ சியெகிடி ஈர்க்கப்பட்டு Maksimer