சேம்பியன் Z9Y (808) காப்பர் பிளஸ் சிறிய எஞ்சின் ஸ்பார்க் பிளக்

சேம்பியன் Z9Y (808) காப்பர் பிளஸ் சிறிய எஞ்சின் ஸ்பார்க் பிளக்

சேம்பியன் Z9Y (808) காப்பர் பிளஸ் சிறிய எஞ்சின் ஸ்பார்க் பிளக்

 

மெர்குரி அவுட்போர்ஸ்

  • 9.9 ஹெச்பி 2004-1995 பிக் ஃபுட் 4-ஸ்ட்ரோக் 0.026
  • 9.9 ஹெச்பி 2004-1995 சாய்ல் பவர் 4-ஸ்ட்ரோக் 0.026
  • 8 ஹெச்பி 2004-1995 8 போடென்சி 0.026

.

மூலம் தீம் Danetsoft மற்றும் டனாங் ப்ரோபோ சியெகிடி ஈர்க்கப்பட்டு Maksimer