Envinrude மாடல் எண்கள் (2 to 3 ஹெச்பி)

2 ஹெச்பி 1915-1928 A (# ஐஎன்எக்ஸ் UP) B (# ஐஎன்எக்ஸ் UP)      
2 ஹெச்பி 1916 எல்டோ சி      
2 ஹெச்பி 1938 4254 4255 4285 4286   எல்வின் எட்வர்ட் எல்டோ விளம்பரம்1938 Evinrude XXX ஹெச்பி மாடல் XX  
2 ஹெச்பி 1939 4296 4297 4298 4299   1939 Evinrude XXX ஹெச்பி மாடல் XX  
2 ஹெச்பி 1940 4346 4347 4348 4349   1940 XXL ஹெச்பி எவின்டூட் 2  
2 ஹெச்பி 1941-1942 4364 4365 4366 4367   1941-XXX ஹெச்பி ஹெச்பி Evinrude 43  
2 ஹெச்பி 1946 4409 4411 4412 4413   எக்ஸ்எம்எல் ஹெச்டிஎப்சி ஹெச்பி XINXX  
2 ஹெச்பி 1947 4414 4415 4416 4417   1947 XXL ஹெச்பி எவின்டூட் 2  
2 ஹெச்பி 1971 2102 பாகங்கள் கடை 2HP 1971H  
2 ஹெச்பி 1972 2202 பாகங்கள் கடை 2HP 1971H https://youtu.be/0ZzqQwjZJZs
2 ஹெச்பி 1973 2302 பாகங்கள் கடை 2HP 1971H  
2 ஹெச்பி 1974 2402 பாகங்கள் கடை 2HP 1971H  
2 ஹெச்பி 1975 2502 பாகங்கள் கடை 2HP 1971H  
2 ஹெச்பி 1976 2602 பாகங்கள் கடை 2HP 1971H  
2 ஹெச்பி 1977 2702 பாகங்கள் கடை 2HP 1971H  
2 ஹெச்பி 1978 2802 பாகங்கள் கடை 2HP 1971H  
2 ஹெச்பி 1979 2902 பாகங்கள் கடை 2HP 1971H  
2.2 ஹெச்பி 1933 432 433 434 436 437 438 464 472 474      
2.2 ஹெச்பி 1934 4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4058 4059 4060 4061 4062 4063      
2.2 ஹெச்பி 1935

490

     
2.5 ஹெச்பி 1923-1927

NS

     
2.5 ஹெச்பி 1923-1928

N

     
2.5 ஹெச்பி 1936

4156 4157 4158 4159

     
2.5 ஹெச்பி 1937 4209 4211 4212 4213 498      
2.75 ஹெச்பி 1930 162      
2.75 ஹெச்பி 1931 403 404      
2.8 ஹெச்பி 1938 4261 4262 449      

 

.

மூலம் தீம் Danetsoft மற்றும் டனாங் ப்ரோபோ சியெகிடி ஈர்க்கப்பட்டு Maksimer