OMC க்கான X-XXII Marine O-Ring

OMC க்கான X-XXII Marine O-Ring

18-7111 O-Ring

ID: 0.197, அகலம் 0.113

GLM 81070, OMC பகுதி எண்: 301824; சியர்ரா 18-7111
WorksWith

.

மூலம் தீம் Danetsoft மற்றும் டனாங் ப்ரோபோ சியெகிடி ஈர்க்கப்பட்டு Maksimer